Kính phun sơn

Kính sơn màu là gì? Kính sơn màu là kính được phun lớp sơn vào mặt sau của kính để tạo nên màu sắc khác nhau tùy vào mục đích sử dụng.
Top